Chemicko-fyzikální data

!!! Naše sklo je bezolovnaté !!!
Sklářský kmen pro tavení našich barevných skel má stejný chemický základ, krom barev č. 200, 207, 221, 222, 223,OP,OP-M,OP-U. Krom těchto barev jsou všechny naše barvy plně kompatibilní a je možné jejich mixování (stavování). V případě mixování barev doporučuji přečíst článek (viz níže): Riziko mixování barev.
Sklo dodáváme standartně v litých blocích. Bloky obsahují bubliny, což je dáno technologií zpracování.

Parametr Hodnota
Bezolovnaté sklony 1 tavba cca 250 kg, větší množství možno dohodou
Lité bloky 20x20x2,5 cm, cca 2,5 kg
Tavící teplota 820 – 860 °C
Horní chladicí teplota 475 °C
Deformační bod 545 °C
Teplená roztažnost α 20-300 °C 10 · 10-6 K-1  COE=101
Specifická hmotnost 2,5 kg/l

Nabídka Skla - Skladem k Odběru:

Počáteční číslo barvy  uvozuje skupinu souvisejících barev:

1 . .    Křišťály (různé odstíny)
2 . .    Žlutě, Topasy, Ambry
3 . .    Modře, Fialky
4 . .    Akvamaríny
5 . .    Zeleně
6 . .    Alexandrity, Růže, Červeně
7 . .    Kombinace barevných šedí (hluboko tónované barvy)
8 . .    Uranová skla (barevné skloviny se zeleným ultrafialovým efektem) – zdravotně nezávadný
OP      Zakalené bílé i barevné skloviny

Uranová skla

Skla s příměsí uranu reagují na ultrafialovou složku záření (sluneční svit, některé halogeny, ultrafialové lampy, zářivky atd.) a vytvářejí tak ve skle ultrafialový odrazový zelený efekt.

Dle měření SÚJB (Státní úřad jaderné bezpečnosti) není sklo obsahující méně než 1% uranu považováno za radioaktivní. Takové sklo nevyzařuje měřitelné hodnoty a je ve smyslu jakékoliv expozice zdravotně nezávadné. 

Nabíhavé barvy

Barvy obsahující specifické oxidy tvoří v procesu tavení krystaly.
Při následném přetavování mění barvu z fialově červené více do odstínu hnědočervené.
To je způsobeno růstem barevných krystalů. Tento proces se zvyšuje se zpožděným táním při teplotách 600 až 500 °C.
Velikost změny odstínu na hnědočervenou můžete ovlivnit rychlým překonáním tohoto teplotního intervalu v obou směrech, tedy při zahřívání i při ochlazování.
Krystaly rostou pouze v tomto teplotním rozmezí.
Tyto barvy po dalším tavení (odlévání) mění odstíny (z červené na červenohnědou): 601,602,603,604,607,607×2,608,609,610,813,814,817.

Riziko mixování barev

S rozvojem výroby velkých skleněných objektů technologií „tavené plastiky“ vzniká i zde velký zájem kombinovat dvě či více skel. Praxe posledních let ukazuje, že je to možné s použitím skel s přesnou dilatací. Naše skla tomu odpovídají, je však třeba dodat:

  • negarantujeme použití více barev v jednom objektu tavené plastiky – přestože dodržujeme s maximální pečlivostí technologii výroby našich sklovin, je použití více barev v jednom objektu riskantní
  • čím je skleněný objekt větší a silnější, tím větší zůstává ve skle i napětí (sklo je zatuhlá tavenina a jeho chlazením nikdy neodstraníme veškeré pnutí)
  • při průchodu tepelných paprsků různobarevným skleněným objektem dochází k rozfiltrování složek světla na různé složky, které mají i různé tepelné vlastnosti a tudíž mohou objekt zahřívat nepravidelně – samozřejmě se tak děje, díky špatné tepelné vodivosti skla, především na povrchu skleněného objektu, nicméně vzniká tak riziko překročení snesitelného pnutí v objektu
  • pro snížení rizika je nutné před výrobou velkých skleněných objektů provést dilatační zkoušku na malém vzorku, tzn. používaná skla stavit, řádně vychladit a zkontrolovat spoje jednotlivých barev pod polarizačním přístrojem – tím se minimalizuje riziko použití nekompatibilitních skel

 

Závěrem: hodně výtvarníků používá úspěšně  vícebarevnou výrobu skleněných objektů z našich skel a dokáže vysvětlit zákazníkům, kam lze objekt umístit, aby byl minimalizovám risk vzniku pnutí z okolí.

Z důvodu této rizikovosti pracujeme na vývoji nových sklovin. V roce 2012  se nám podařil malý zázrak a vyvinuli jsme specifickou nízkoroztažnou sklovinu EX, použitelnou i v exteriérech.

Select your currency
EUR Euro